Cô Giáo À, Lại Đây!

Cô vốn là một vị giáo viên không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là bình thường. Cô cũng chưa từng khiến ai khó chịu về mình. Nhưng sao 5 người kia lại nhất quyết bám lấy cô không tha, lại còn bắt nạt cô nữa?

Cô cần được tôn trọng nha!
(Xem thêm)
Chuyện hay